Stanley & Stella dealer


Stanley & Stella charter

Onze planeet staat voor enorme ecologische, sociale en economische uitdagingen. De mode-industrie heeft de plicht te reageren op deze uitdagingen en op de veranderende behoeften in de wereld. Duurzaamheid en zorg voor onze planeet en haar bewoners hebben altijd centraal gestaan in de activiteiten van Stanley/Stella.

We streven ernaar om samen met onze medewerkers, leveranciers en officiële partners een community te vormen van gelijkgestemden die de gedeelde wens hebben om zowel het ecosysteem van Stanley/Stella als onze sector positief te beïnvloeden. 

Het manifest van Stanley/Stella, dat sinds 2022 bestaat, is een richtinggevend kader waarin wordt beschreven waar we als bedrijf in de kledingindustrie voor staan. Hierin benoemen we onze inzet voor het aanpakken van kritieke kwesties op het gebied van ESG (milieu, maatschappij en governance) die binnen onze invloedssfeer liggen.

In dit manifest staan ook onze tien kernprincipes vermeld, die de basis vormen voor ons gedrag en die de hele Stanley/Stella-community inspireren om zorgvuldig met onze planeet en bevolking om te gaan. Bekijk het volledige Stanley/Stella manifest hier.   

Doelen en inzet voor de planeet

We weten dat de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet kostbaar en niet onuitputtelijk zijn, en daarom willen we er alles aan doen om ze te behouden. We weten allemaal dat de bodem van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde in rap tempo in zicht komt. Bij Stanley/Stella willen we onze verantwoordelijkheid nemen voor het behoud van bodem, water, lucht en biodiversiteit. Onze drie actiegebieden zijn gericht op het niet gebruiken van schadelijke materialen en chemicaliën, het verminderen van de koolstofuitstoot en het stimuleren van circulariteit.  

Doelen en inzet voor de mens

We weten dat we zonder onze mensen niet zouden zijn wie we vandaag de dag zijn. Daarom zetten wij ons in voor hun welzijn en waarderen wij hun talent. Stanley/Stella is sinds zijn ontstaan in 2012 aanzienlijk gegroeid; een groei die niet mogelijk zou zijn geweest zonder toegewijde personen en sterke partnerschappen. Wij blijven ons inzetten voor de mens. Geheel in lijn met ons lidmaatschap van de Fair Wear Foundation (FWF) zijn onze inspanningen gericht op het waarborgen van goede arbeidsomstandigheden en het welzijn. 

Doelen en inzet met betrekking tot arbeidsprincipes

Acties zonder impact zijn niet genoeg. Wij geloven dat de manier waarop wij werken rechtstreeks bijdraagt aan ons succes en aan de verwezenlijking van onze duurzaamheidsdoelstellingen.

Bij Stanley/Stella willen we ervoor zorgen dat onze duurzaamheidsacties echt impact hebben, en gaan we een stap verder in de manier waarop we elke doelstelling benaderen

GOTS-Certificering

De Global Organic Textile Standard (GOTS) is gebaseerd op zowel ecologische als maatschappelijke criteria en certificeert dat het katoen biologisch is geteeld, zonder het gebruik van genetisch gemodificeerde zaden of schadelijke chemische producten. 

We hebben ervoor gekozen om in al onze collecties uitsluitend te werken met 100% GOTS-gecertificeerd biologisch katoen. Transactiecertificaten in elk stadium van de productie bevestigen de traceerbaarheid en het biologische gehalte van onze producten, vanaf de oogst van de grondstof tot de eindafnemer.  

CO2-Voetafdruk

In 2022 hebben we samen met externe partners de koolstofuitstoot in onze hele toeleveringsketen gemeten. We hebben onze aanpak gebaseerd op de algemeen aanvaarde boekhoudnorm van het BKG-protocol in combinatie met de Bilan Carbone® -methode en hebben alle koolstofemissies in elke fase berekend, van de productie van grondstoffen en gerecycleerde materialen, de vervaardiging van de producten, de opdruk door onze officiële dealers, tot het gebruik van de producten en het einde van de levensduur. Voor de meeste fases hebben we concrete gegevens kunnen verzamelen. 

Voor andere, zoals de katoenteelt, het gebruik door de consument en het einde van de levensduur, hebben we gebruik gemaakt van standaardgegevens van het Agentschap voor Ecologische Transitie (ADEME) en andere organisaties. De totale CO2-emissies voor 2021 bedragen 90.300 ton, waarvan minder dan 1% scope 1- en 2-emissies zijn. De overige 99% zijn scope 3-emissies.* Op basis van deze bevindingen zullen we een gedetailleerd actieplan opstellen om onze koolstofuitstoot te verminderen en te compenseren.  

Most Recent Posts

Subscribe to our newsletter

In our awesome newsletters you will be kept informed of the latest news and most important information

Staff pick

We create whatever you want!

Completely in your design, in your style, in your colors, with your printing, in the quality to your wishes and within your budget! From concept to delivery!

Contact us