MVO & Sustainable statement NL


MVO & Sustainable statement

Visie: let's grow in the right, responsible wa

We streven naar een duurzame toekomst waarbij het sociale, economische en ecologische welzijn van de gemeenschap steeds verbeterd wordt. Om op een verantwoorde manier te groeien is het belangrijk om rekening te houden met: People - Planet - Profit. Dit basisprincipe is volledig geïmplementeerd in onze bedrijfscultuur en speelt een belangrijke rol bij het nemen van strategische beslissingen en is terug te vinden tijdens onze dagdagelijkse activiteiten.

Missie: Creating an impact together

Als schakel tussen producent en eindklant zijn we er ons van bewust dat we een belangrijke rol kunnen spelen inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Gezien ons type klanten, veel A en B merken, kunnen we dit ook weerspiegelen op de maatschappij en wel degelijk een aanzienlijke impact genereren.

Enerzijds zien we er op toe dat al onze producties en partners beschikken over de nodige certificaten en zo ecologisch mogelijk te werk gaan. Zowel nieuwe als bestaande leveranciers worden op regelmatige basis gescreend en worden gevraagd om hun plannen inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen voor te leggen.  

Anderzijds adviseren we al onze klanten over de meest duurzame mogelijkheden en benadrukken we het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze algemene communicaties en marketingcampagnes worden gebaseerd op milieuvriendelijke en ecologisch verantwoorde initiatieven, waardoor we het sustainable pad aanbevelen en trachten te bewandelen.

Door op deze manier te werk te gaan stimuleren we al onze klanten om te kiezen voor de meest duurzame opportuniteiten en zorgen we ervoor dat al onze partners zo ecologisch mogelijk te werk gaan. 

Most Recent Posts

Subscribe to our newsletter

In our awesome newsletters you will be kept informed of the latest news and most important information

Staff pick

We create whatever you want!

Completely in your design, in your style, in your colors, with your printing, in the quality to your wishes and within your budget! From concept to delivery!

Contact us