Samenwerking maatwerkbedrijf Bewel

Maatwerkbedrijven werden voorheen beschutte en sociale werkplaatsen genoemd. Deze bedrijven stellen mensen tewerk die niet in de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen. Het doel van dit soort maatwerkbedrijven is sociaal, niet economisch. 

Een maatwerkbedrijf zoekt werk voor zijn werknemers, terwijl een commercieel bedrijf op zoek is naar werknemers voor hun werk. Een commercieel bedrijf streeft naar maximale winst, terwijl een maatwerkbedrijf streeft naar een maximale tewerkstelling.

"Iedereen een kans in een ongelijke maatschappij"

Neen, we steken ons hoofd niet in het zand en we hoeven er geen doekjes om te winden. Het leven is niet altijd even eerlijk en zeker niet voor iedereen gelijk. Er zijn 100 verschillende redenen waardoor je niet meer in het reguliere arbeidscircuit terecht kunt. Bij Ramblaz geloven we dat iedereen uniek is en zijn unieke kwaliteiten heeft. Net zoals je op school leerlingen hebt die goed zijn in wiskunde, terwijl de andere leerling uitblinkt in talen. Iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn en dient met respect behandeld te worden. Daarnaast zijn we van mening dat er nog steeds te veel vooroordelen zijn en dat er te snel een "label" op personen wordt geplaatst. 

Daarom bieden wij graag werk aan , aan mensen die niet in het reguliere arbeidscircuit aan de slag kunnen. Op deze manier willen we aantonen dat iedereen zijn steentje kan bijdragen aan de maatschappij. 

Samenwerking Bewel: Meerdere soorten activiteiten

Afgelopen jaar zijn we gestart met een samenwerking met het lokale maatwerkbedrijf Bewel te Hasselt. Ondertussen zijn er al heel wat verschillende soorten activiteiten uitbesteed, maar altijd met hetzelfde resultaat: kwaliteit!

Marketingcampagne: introductiepakket

Een eerste geslaagde opdracht was een marketingcampagne waarbij 500 bedrijven een introductiepakket toegestuurd kregen. De taak van Bewel was om deze pakketjes samen te stellen en uiteindelijk te verpakken en versturen. Aangezien het onze eerste samenwerking was is onze Marcom manager Joren de opdracht even gaan bekijken alvorens te versturen. Het was opmerkelijk hoe mooi elke doos afgewerkt was en op dezelfde manier verpakt. 

Pick & Pack

Voor een maatwerkbedrijf is het zeer interessant om repetitieve opdrachten uit te voeren en om een constante flow aan vast werk te voorzien aan hun werknemers. Dit zorgt voor enerzijds voor een werkzekerheid, maar ook voor een vertrouwde werkomgeving. Zo laten we sinds kort onze pick & pack uitvoeren door maatwerkbedrijf Bewel. 

Most Recent Posts

Subscribe to our newsletter

In our awesome newsletters you will be kept informed of the latest news and most important information

Staff pick

We create whatever you want!

Completely in your design, in your style, in your colors, with your printing, in the quality to your wishes and within your budget! From concept to delivery!

Contact us