De invloed van het Coronavirus op het Chinese transport

De invloed van het Coronavirus op het Chinese transport

Door de recente ontwikkelingen omtrent het Coronavirus heeft de Chinese overheid maatregelen getroffen om de impact en de verspreiding van het virus te minimaliseren. 

Transport beperkt
Dit heeft ook grote gevolgen voor de internationale handel en transport. De Chinese autoriteiten voeren beperkingen in op transport, waardoor deze vertragingen kunnen oplopen. Ook de vakantieperiode voor het Chinees Nieuwjaar is verlengd, waardoor verschillende bedrijven langer dan voorzien gesloten blijven.

Onduidelijkheid
Door deze maatregelen is het moeilijk voor bedrijven om een juist zicht te krijgen op lopende producties en de daarbij horende levertermijnen. Bovendien zijn de huidige maatregelen onder voorbehoud en kunnen dus op elk moment verlengd of verscherpt worden.

Houd dus zeker rekening met deze situatie als je handel voert of wilt voeren met Chinese bedrijven.


Gepubliceerd op 4 februari 2020 door Joren Barée

Most Recent Posts

Subscribe to our newsletter

In our awesome newsletters you will be kept informed of the latest news and most important information

Staff pick

We create whatever you want!

Completely in your design, in your style, in your colors, with your printing, in the quality to your wishes and within your budget! From concept to delivery!

Contact us